Οι πιο καταρτισμένοι Φυσικοθεραπευτές στον χώρο σας πλήρως εξοπλισμένοι όλο το 24ωρο-365 μέρες τον χρόνο

            Καθημερινά τα πέλματα μας δέχονται ποικίλων μορφών φορτία κατά τη στάση και τη βάδιση καθώς στηρίζουν το βάρος του σώματος. Ωστόσο, πολλές φορές αλλαγές στην στάση του σώματος, δομικές δυσλειτουργίες, πολύωρη ορθοστασία ή/και η έντονη μηχανική πίεση (περπάτημα, τρέξιμο) δύναται να τροποποιήσουν την κατανομή των φορτίων στην ποδοκνημική άρθρωση με αποτέλεσμα την εμφάνιση πόνου και κούρασης στα κάτω άκρα. Ο πελματογράφος είναι ικανός να αναγνωρίσει τις ανατομικές και λειτουργικές αυτές αλλαγές και να οδηγήσει στην κατασκευή κατάλληλων ορθωτικών πελμάτων.

            Το πελματογράφημα αποτελεί μια εξέταση κατά την οποία πραγματοποιείται ανάλυση της κατανομής των πιέσεων που εφαρμόζονται από τον άκρο πόδα κατά τη διάρκεια της στάσης και της βάδισης. Αφορά μία εύκολη και ανώδυνη διαδικασία συλλογής πληροφοριών για παθολογίες των κάτω άκρων που οδηγεί στην κατασκευή κατάλληλων εξατομικευμένων ορθωτικών πελμάτων για τις ανάγκες κάθε ατόμου. Η τοποθέτηση πελμάτων στα υποδήματα δύναται να βελτιώσει την ποιότητα της βάδισης και να εξομαλύνει τον πόνο και τα συμπτώματα. Πελματογράφημα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις ηλικίες (ενήλικες, παιδιά) καθώς και σε αθλητικό πληθυσμό. Όσον αφορά τα παιδιά, ορθωτικά πέλματα κατασκευάζονται για την δημιουργία μιας καλής ανατομικής βάσης με στόχο την πρόληψη ασυμμετριών και την βελτίωση την βάδισης τους από μικρή ηλικία. Αντίστοιχα, οι αθλητές συχνά χρησιμοποιούν πάτους για ανακούφιση από τα φορτία που προσδίδουν στα πόδια τους οι προπονήσεις και οι αγώνες.

            Η κατασκευή ορθωτικών πελμάτων είναι χρήσιμη σε ένα ευρυ φάσμα παθολογιών. Ειδικότερα, πελματογράφημα πραγματοποιείται για παθήσεις των κάτω άκρων όπως η πλατυποδία, κοιλοποδία, ραιβοποδία, πόνος στα μετατάρσια, άκανθα πτέρνας, τενοντοπάθεια Αχίλλειου τένοντα, πελματαία απονευρωσίτιδα. Ακόμα, αποτελεί επιλογή ανακούφισης των συμπτωμάτων σε αρθρίτιδες, οστεοαρθρίτιδες (σπονδυλική στήλη, γόνατα, ισχία), οσφυαλγίες, ισχιαλγίες, ανισοσκελίες, σκολιώσεις καθώς και σε σοβαρά διαστρέμματα.

Για λεπτομερέστερη και ακριβέστερη ανάλυση γίνεται μέτρηση πιέσεων δύο τύπων: δυναμική και στατική. Πιο συγκεκριμένα, η δυναμική μέτρηση πραγματοποιείται όταν ο εξεταζόμενος στηρίζεται στο πόδι του κατά τη βάδιση πάνω στον πελματογράφο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταγράφονται οι επιμέρους πιέσεις που δέχεται το πέλμα καθώς και η συνισταμένη των πιέσεων. Όσον αφορά την στατική μέτρηση γίνεται καταγραφή και επεξεργασία των πιέσεων κατά τη χαλαρή όρθια στάση με μοναδικό βάρος το βάρος του σώματος.

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας του πελματογραφήματος είναι η δημιουργία κατάλληλων εξατομικευμένων ορθωτικων πελμάτων  τα οποία κατασκευάζονται ώστε να εξυπηρετούν τις επιμέρους ανάγκες των πελμάτων. Επομένως, πραγματοποιείται επιλογή διαφορετικών πυκνοτήτων ανάλογα τα δεδομένα της ανάλυσης, το βάρος, την ηλικία αλλά και τις ανάγκες του κάθε ατόμου (π.χ. αθλητές). Ως αποτέλεσμα, εξισσοροπούνται αρτιότερα οι δυνάμεις που εφαρμόζονται κατά τη βάδιση και το τρέξιμο, απορροφούνται οι κραδασμοί, μειώνεται η κούραση και οι τραυματισμοί και βελτιώνεται η στάση του σώματος.

Πελματογράφημα
Εικόνες