Οι πιο καταρτισμένοι Φυσικοθεραπευτές στον χώρο σας πλήρως εξοπλισμένοι όλο το 24ωρο-365 μέρες τον χρόνο
Η προεγχειρητική φυσικοθεραπεία είναι εξαιρετικά ωφέλιμη

Από τον ιστότοπο PT in motion

Μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι μόνο μία έως δύο συνεδρίες προεγχειρητικής φυσικοθεραπείας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος, μπορεί να μειώσει τη μετεγχειρητική τους περίθαλψη κατά 29%, εξοικονομώντας πάνω από $ 1.000 κόστος υγειονομικής περίθαλψης ανά άτομο.


Ερευνητές στο Οχάιο μελέτησαν 4.733 περιπτώσεις ασθενών με ολική αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος, από 169 επαρχιακά και αστικά νοσοκομεία με ευρεία γεωγραφική κατανομή. Διαπίστωσαν ότι για το 79,7% των ασθενών που δεν έλαβαν προεγχειρητική φυσικοθεραπεία χρειάστηκαν αυξημένες μετεγχειρητικές υπηρεσίες φροντίδας. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε 54,2% για τους/τις ασθενείς που έλαβαν έστω και ένα μικρό αριθμό φυσικοθεραπευτικών συνεδριών πριν από την επέμβαση.

Η μελέτη προ-δημοσιεύθηκε πριν από την εκτύπωσή της στο περιοδικό Journal of Bone and Joint Surgery. Μετά από την αναπροσαρμογή της με βάση τις δημογραφικές μεταβλητές και τα συνοδά νοσήματα, οι συγγραφείς της μελέτης εκτιμούν ότι η μείωση κατά 29% σε μετεγχειρητική περίθαλψη, στην ομάδα που έλαβε προεγχειρητική φυσικοθεραπεία, μεταφράζεται σε μείωση του κόστους κατά $ 1.215 ανά ασθενή που προκύπτει από την μείωση του μετεγχειρητικού κόστους νοσηλείας και την μειωμένη υγειονομική περίθαλψη κατ' οίκον. Ασθενείς με τουλάχιστον μία συνεδρία συμπεριλήφθηκαν στην ομάδα της προεγχειρητικής αγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι είχαν λάβει την υπηρεσία 30 ημέρες πριν από την χειρουργική τους επέμβαση.


Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το όφελος της προεγχειρητικής φυσικοθεραπευτικής αγωγής προήλθε κυρίως από τον τρόπο που προετοιμάζονται οι ασθενείς για τη μετεγχειρητική αποκατάσταση. Στις περισσότερες περιπτώσεις που μελετήθηκαν, η προεγχειρητική φυσικοθεραπεία περιορίστηκε σε μία ή δύο συνεδρίες, που δείχνει ότι η αξία της προεγχειρητικής φυσικοθεραπείας οφείλεται κυρίως στην εκπαίδευση του/της ασθενή/-ούς για τη μετεγχειρητική χρήση των βοηθημάτων βάδισης, στον σχεδιασμό για την αποκατάσταση και τη διαχείριση των προσδοκιών του/της ασθενή/-ούς και όχι στις πολλαπλές συνεδρίες που αποσκοπούν στην αύξηση της δύναμης και του εύρους κίνησης.

«Η μελέτη δείχνει μια σημαντική μείωση της μετεγχειρητικής φροντίδας που συνδέεται με τη χρήση της φυσικοθεραπευτικής αγωγής κατά τη διάρκεια της προεγχειρητικής περίοδου για την ολική αρθροπλαστική χειρουργική επέμβαση» γράφουν οι συγγραφείς, προσθέτοντας ότι «σε περιπτώσεις όπου η χειρουργική επέμβαση έχει προταθεί από ορθοπεδικό χειρουργό, η φυσικοθεραπεία φαίνεται να παρέχει ωφέλη εντός της δομής ενός τυποποιημένου προεγχειρητικού προγράμματος εκπαίδευσης, στο οποίο οι φυσιοθεραπευτές/-τριες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο».

Ενώ οι ερευνητές υπογραμμίζουν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα ώστε να εντοπιστεί ο καλύτερος τρόπος για την εξισορρόπηση της κατανομής των πόρων μεταξύ προ- και μετ-εγχειρητικής αγωγής, αναφέρουν οτι τα ευρήματα της παρούσας μελέτης αποτελούν ένα καλό πρώτο βήμα για την τελειοποίηση των νέων μοντέλων περίθαλψης».

«Όσο το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης μετακινείται απο την αμοιβή ανά υπηρεσία στη συνολική αμοιβή για την αποκατάσταση του προβλήματος, απαιτείται καλύτερος επιμερισμός στους παρόχους που συμμετέχουν» συμπληρώνουν οι συγγραφείς, «η σωστή διαχείρισης των οικονομικών, θα έχει ως αποτέλεσμα την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, γεγονός που αποτελεί επιτακτική ανάγκη».

Πηγή:  http://www.apta.org/PTinMotion/News/2014/10/2/PreOperativeP

Η προεγχειρητική φυσικοθεραπεία είναι εξαιρετικά ωφέλιμη