Οι πιο καταρτισμένοι Φυσικοθεραπευτές στον χώρο σας πλήρως εξοπλισμένοι όλο το 24ωρο-365 μέρες τον χρόνο

Οι τεχνικές Manual Therapy (θεραπεία δια των χειρών) αποτελούν μια εξειδίκευμενη φυσικοθεραπευτική προσέγγιση που αφορά κυρίως την καταλληλότερη  αξιολόγηση των ασθενών με νευρομυοσκελετικά προβλήματα και την αποτελεσματικότερη θεραπεία τους, με στόχο την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας, στοχεύοντας στο αίτιο που την προκαλεί και όχι στην ανακούφιση του συμπτώματος. Η εξειδικευμένη μυοσκελετική αποκατάσταση ή Manual Therapy εφαρμόζεται ευρέως στην οσφυαλγία, την αυχεναλγία, στα προβλήματα του ώμου και όλων των περιφερικών αρθρώσεων.

Ο κλινικός συλλογισμός (clinical reasoning) αποτελεί το θεμελιώδες «εργαλείο» των θεραπευτών/-τριών με βάση το οποίο σχεδιάζεται το κατάλληλο θεραπευτικό πλάνο και έτσι ο/η ασθενής λαμβάνει τη βέλτιστη θεραπεία κατα την διάρκεια των συνεδριών.

Στόχος του Manual Therapy αποτελεί η αντιμετώπιση του πόνου και η βελτίωση της λειτουργίας. Το παραπάνω μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια ενός προβλήματος (οξύ- υποξύ- χρόνιο στάδιο) και οι τεχνικές μπορεί να περιλαμβάνουν: ήπιες κινητοποιήσεις (παθητικές ή/και ενεργητικές), έλξεις, τεχνικές μάλλαξης (λειτουργική, εν τω βάθει κτλ.), χειρισμούς (manipulation, απότομους χειρισμούς στις αρθρώσεις με/ή χωρίς ήχους κρακ), τεχνικές κινητοποίησης του νευρικού ιστού κτλ.

Με βάση τα νέα επιστημονικά δεδομένα, καλό είναι ο/η ασθενής να ενημερώνεται από τον/τη φυσικοθεραπευτή/-τρια με απλό τρόπο για το πρόβλημά του/της και να συμμετέχει και ο/η ίδιος/α ενεργά στην αποκατάσταση όσο νωρίτερα γίνεται. Η όσο το δυνατόν γρηγορότερη κινητοποίηση της πάσχουσας περιοχής συνδυαστικά με την έναρξη της θεραπευτικής άσκησης μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων θεραπείας κρίνεται αναγκαία. Ο συνδυασμός τεχνικών παθητικής και ενεργητικής κινητοποίησης αποτελεί το κλειδί για την αντιμετώπιση των περισσότερων μυοσκελετικών προβλημάτων.

Manual Therapy