Οι πιο καταρτισμένοι Φυσικοθεραπευτές στον χώρο σας πλήρως εξοπλισμένοι όλο το 24ωρο-365 μέρες τον χρόνο
Τενοντοπάθεια - Τενοντίτιδα ώμου

Ο πόνος στον ώμο αποτελεί ένα από τα πιο συχνά μυοσκελετικά προβλήματα καθώς έρευνες υπογραμμίζουν ότι τουλάχιστον ένας στους δύο ανθρώπους έχει βιώσει πόνο στην περιοχή μία ή περισσότερες φορές. Η τενοντοπάθεια του ώμου ή τενοντίτιδα και σύνδρομο στροφικού πετάλου (κυρίως υπερακανθίου), εμφανίζεται ως η επικρατέστερη αιτία. Μεταξύ των συμπτωμάτων που παρουσιάζονται στην τενοντοπάθεια του ώμο είναι ο πόνος κατά την κίνηση, η αδυναμία, ο νυχτερινός πόνος και μερικές φορές ακόμη και η μείωση του εύρους τροχιάς.

Η τενοντοπάθεια στον ώμο συνήθως εμφανίζεται μετά από συστηματική υπέρχρηση - κόπωση σε αθλητές/-τρίες ή σε άτομα που δεν αθλούνταν τακτικά και ξαφνικά αυξάνουν τις αθλητικές τους δραστηριότητες με κινήσεις που λαμβάνουν χώρα από το επίπεδο της κεφαλής και άνω. Απότομες και εκρηκτικές κινήσεις σε ακραίες θέσεις για τον ώμο, όπως η ρίψη, για μεγάλο χρονικό διάστημα τείνουν να προκαλέσουν αντίδραση στους τένοντες. Πολύ συχνά η τενοντοπάθεια μπορεί να εγκατασταθεί λόγω της κακής διαχείρισης του φορτίου. Τέτοιες περιπτώσεις συναντάμε σε άτομα που διέκοψαν τις δραστηριότητες που τους προκάλεσαν τον πόνο μέχρι τα συμπτώματα να μειωθούν η να εξαφανιστούν και κατά την επιστροφή τους στις δραστηριότητες αυτές, δίχως κανενα πρόγραμμα ανακούφισης και σταδιακής φόρτισης των τενόντων, παρατηρείται επανεμφάνιση των συμπτωμάτων εγκαθιστώντας μια χρόνια τενοντοπάθεια. Άλλες αιτίες τενοντοπάθειας αποτελούν η ρήξη των τενόντων είτε λόγω άμεσης πλήξης ή λόγω άλλου σοβαρού τραυματισμού και λόγω της αύξησης της ηλικίας.  

Θεραπευτικά, στο χρονικό σημείο της αντίδρασης των τενόντων και της εμφάνισης των πρώτων συμπτωμάτων, καλούμαστε να ανακουφίσουμε την περιοχή με τη χρήση φυσικοθεραπευτικών αναλγητικών μέσων σε συνδυασμό με αποφόρτιση που επιτυγχάνεται μέσω της ξεκούρασης και της αποφυγής επώδυνων δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια και καθώς ο πόνος υποχωρεί, ξεκινά ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα σταδιακής φόρτισης του μυοτενόντιου συνόλου σε συνάρτηση με τον πόνο και τη λειτουργικότητα του/της εκάστοτε ασθενή/-ους για την ομαλή επανένταξη του ατόμου στην φυσική του δραστηριότητα. Σύγχρονες μελέτες αναδεικνύουν τον σημαίνον ρόλο του βέλτιστου φορτίου στον τένοντα, όχι μόνο στη θωράκισή του για την πρόληψη κάποιου νέου ή επαναλαμβανόμενου τραυματισμού αλλά και για τη συμβολή του στην ταυτόχρονη μείωση των επώδυνων συμπτωμάτων. Το πρόγραμμα αποκατάστασης περιλαμβάνει κλινική αξιολόγηση με σκοπό την κατηγοριοποίηση της τενοντοπάθειας, αναχαιτιστικές ασκήσεις ανακούφισης, ασκήσεις ενδυνάμωσης, ασκήσεις νευρομυικής συναρμογής και ασκήσεις με σκοπό την επιστροφή στις αθλητικές δραστηριότητες. 

Στο Physio-Kifisia διαθέτουμε όλο τον σύγχρονο φυσικοθεραπευτικό εξοπλισμό για την ανακούφιση των συμπτωμάτων του παγωμένου ώμου, όπως κρουστικό υπέρηχο (shockwave therapy) και διαμαγνητική αντλία (diamagnetic pump) καθώς και το πλέον ενημερωμένο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό που θα δομήσει το πρόγραμμα αποκατάστασής σας.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Lewis J, McCreesh K, Roy JS, Ginn K. Rotator Cuff Tendinopathy: Navigating the Diagnosis-Management Conundrum. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2015;45(11):923-37.

Lewis JS. Rotator Cuff Tendinopathy/Subacromial Impingement Syndrome: Is it Time for a New Method of Assessment? Br J Sports Med 2009;43(4):259-64.

Littlewood C Ashton J, Mawson S, May S, Walters S. A mixed methods study to evaluate the clinical and cost-effectiveness of a self-managed exercise programme versus usual physiotherapy for chronic rotator cuff disorders: protocol for the SELF study. BMC Musculoskeletal Disorders.2012.13: 62. doi: 10.1186/1471-2474-13-62.

Littlewood C, Ashton J, Chance-Larsen K, May S, Sturrock B. Exercise for rotator cuff tendinopathy: a systematic review. Physiotherapy. 2012;98:101–9. doi: 10.1016/j.physio.2011.08.002.

Andres BM, Murrell GA. Treatment of tendinopathy: what works, what does not, and what is on the horizon. Clin Orthop Relat Res. 2008;466:1539–54. doi: 10.1007/s11999-008-0260-1.

Cook JL, Purdam CR. Is tendon pathology a continuum? A pathology model to explain the clinical presentation of load-induced tendinopathy. Br J Sports Med. 2009;43:409–16. doi: 10.1136/bjsm.2008.051193.

Τενοντοπάθεια - Τενοντίτιδα ώμου